ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเกษียณอายุราชการ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑