ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ NEW DLTV    ณ  โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา