ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอาทิตย์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ
NEW  DLTV    ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร