Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำคัญและความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ  ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th