ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำคัญและความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำคัญและความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ  ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต