วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างคู่มือนิเทศและประเมินห้องเรียนคุณภาพ    ณ  โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา