ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างสำนึกพลเมืองและถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th