พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างสำนึกพลเมืองและถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างสำนึกพลเมืองและถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑