ประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ประชุมทางไกล (Conference)  ชี้แจงการบริหารงบประมาณ  ปลายปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑