ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑