ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  บุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน    ครั้งที่  ๓๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา เขต ๑