ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา  โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เข้าร่วมประชุมสัมมนา  จำนวน  ๓๒  คน    ณ  รอยัล  ฮิลล์  กอล์ฟ  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  จังหวัดนครนายก