ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่    สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  สามัคคีรถไฟและชลประทานสงเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑