ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

วันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๑๒  โดยมี  ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมฯ   ณ  ห้องราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑