ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑