ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณรองรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณรองรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑