ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  พร้อมด้วย 
รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน
เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
ณ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑