ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ VIP Inspire Style Dr Noom

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านพะไล  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ  VIP  Inspire  Style  Dr  Noom  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมสนามเด็กเล่น  ตามหลักพัฒนาสมอง  BBL  เล่นตามรอยพระยุคลบาท  ซึ่งดำเนินการได้เป็นแบบอย่างที่ดี  โดย  นายชัยวัฒน์  คารมย์กลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านพะไล  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑