ประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบอัตรากำลัง  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘ ค(๒)  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑