ประชุมหารือการจัดงานเกษียณ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานเกษียณ ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑