อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันเสาร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑