พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ ๒๑  ณ  โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์  และเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้เข้ารับการอบรม  ณ  โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑