ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์

วันพุธที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายของ  สพฐ.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference)   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา   เขต ๑