ร่วมงานสภากาแฟ

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมงานสภากาแฟ  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา   ณ  โรงเรียนสุรวิวัฒน์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี