ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน และให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพลสงคราม บ้านเปราะหอมพัฒนา และบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน  และให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพลสงคราม บ้านเปราะหอมพัฒนา และบ้านหญ้าคา ว.ท.อสพป.นครราชสีมา เขต