พิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีสวนสนาม  และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม    จำนวน  ๑๒  โรงเรียน  (๔๕๐  คน)    ณ  โรงเรียนบ้านพลจลก     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑