อบรมวงเมโลเดียน สร้างเสริมสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพ (สำหรับครู)

วันเสาร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวงเมโลเดียน  สร้างเสริมสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพ (สำหรับครู)  จัดอบรมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ณ  ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช