พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๙.๐๐  น.  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง)  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และเป็นการถวายความจงรักภักดี  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย