ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน และเยี่ยมให้กำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  และเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแจงและโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑