พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร 
ณ  โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)    
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑