ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต