วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมรับเกียรติบัตร  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖  มิถุนายน)  ประจำปี ๒๕๖๑  “ไทยนิยม  ยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช