“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING)  รุ่นที่  ๓  จำนวน  ๑๐๐  คน   เพื่อเป็นการฝึกหัด ให้เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือตัวเอง   ช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต   ณ  สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์วิทยา