ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   นายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  คลัสเตอร์  ๑๒, ๑๓  และ ๑๔    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมสกายวิว  รีสอร์ท  จังหวัดบุรีรัมย์