ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.

วันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมประชุมผ่านระบบ  Conference  เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา เขต ๑