ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี นายทอง วิริยะจารุ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑