พิธีเปิดการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา   โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๓  และสถานีตำรวจภูธรจอหอร่วมกิจกรรม ซึ่ง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ได้กำชับให้สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด