เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  โครงการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  สู่โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  จำนวน ๒๑ แห่งทั่วประเทศ
ณ  ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นครราชสีมา