ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู

วันอังคารที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง และโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑