พิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา