พิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING) เพื่อเป็นการฝึกหัดให้เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือตัวเอง   ช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต  รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน
ซึ่งเป็
นักเรียนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอัดเมืองปราสาท  โตนดใหม่และบิงชมพู    ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์วิทยา