คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา  แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ  เขต