กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขวางเข้าร่วมกิจกรรม  ณ  วัดดอนขวาง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา