ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ

วันอังคารที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีปล่อย “คาราวานประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน” และร่วมคิดร่วมสร้าง “องค์กรแห่งความสุข”     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑