พบครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ

วันอังคารที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑      นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    “พบครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ”  
ณ  ห้องศูนย์เรียนรวม   โรงเรียนเสนานุเคราะห์   
สพป.นครราชสีมา เขต ๑