“พบเพื่อนครู” ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง ก.ท.ม.

วันจันทร์ที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    “พบเพื่อนครู”  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง  ก.ท.ม.  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา เขต ๑