อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน

สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน   ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต เป็นประธานพิธีเปิด  และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมฯ   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑