อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘

วันศุกร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA  ๒๐๑๘    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต