หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

 

ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
เรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑    นางเพชรา  จำเนียรกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๒

วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานงานวันครู  ประจำปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๖๒  เฉลิมรัชสมัย  ครูไทยพัฒนา 
“ศิษย์ดีก็ด้วยครูดี  มีศรัทธา”  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ คลัสเตอร์ ๑๒, ๑๓ และ ๑๔

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   นายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  คลัสเตอร์  ๑๒, ๑๓  และ ๑๔    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการ-
บริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมสกายวิว  รีสอร์ท  จังหวัดบุรีรัมย์

 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานวันครู  ประจำปี  ๒๕๖๑
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

งานวันขึ้นปีใหม่และกีฬาสานสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และกีฬาสานสัมพันธ์  โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมงาน   ณ  บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมทางไกล เรื่องการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐  น.    นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ    นายไพศาล  ประทุมวงศ์    รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกล  เรื่องการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน   ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

คาราวาน ประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน

วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๑   ณ  บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีปล่อย  “คาราวาน ประสานงาน   ประสานใจ  ไปโรงเรียน”    เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ  ออกเยี่ยมโรงเรียน   เป็นผู้ประสานงาน  สร้างความเข้าใจระหว่าง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กับโรงเรียนในสังกัด  และสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วยรองศึกษาธิการภาค ๑๔ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑
 
 

กิจกรรม Big Cleaning

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และการให้บริการเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาติดราชการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมิืออย่างดียิ่งจากลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัด มาร่วมพัฒนาสำนักงาน

 

 

กล่าวต้อนรับบริษัทเพรสคราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  กล่าวต้อนรับบริษัทเพรสคราฟท์ (ประเทศไทย)  จำกัด  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 
จำนวน  ๑๕ ราย ๆ  ละ  ๒,๐๐๐  บาท   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑