ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

วันที่  ๗-๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กลุ่ม
จังหวัดที่  ๑๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ “คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๒   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑