หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการกิจกรรม ๕ ส ในสำนักงาน (Big Cleaning Day)

วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม  ๕  ส ในสำนักงาน (Big  Cleaning  Day)  

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และ บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ  พระเมรุมาศจำลอง  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมมอบทุนการศึกษาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  กล่าวต้อนรับและร่วมมอบทุนการศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)  ประจำปี  ๒๕๖๐  จำนวน  ๓๖  ทุน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช”
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑  ปี  วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม
ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ   เพื่อแจ้งข้อราชการ 
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

พิธีเปิดกีฬานักเรียน “จอหอพนมวันท์เกมส์”

วันอังคารที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนคร  นครราชสีมา   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียน  “จอหอพนมวันท์เกมส์”  ครั้งที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๖๐  การแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้   เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา  ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนและบุคลากรในศูนย์ฯ  และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม   และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน  ๒,๕๖๔  คน

ประชุมประธานคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

วันจันทร์ที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  โรงแรมสบาย  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่งผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๗  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    ในการนี้  ประธานฯ  ได้ให้นโยบายในการตัดสินฯ   เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถแต่ละกิจกรรม  เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาค  และระดับชาติต่อไป 

 

สพป.นครราชสีมา เขต 1 ยินดีต้อนรับ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันเสาร์ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๔  เดินทางมารับตำแหน่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ โดยมี นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  คณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ผอ.สพป.นม.1 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๔  เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา   เขต ๑ และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล   โดยมีคณะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา   เขต ๑  และบุคลากรของสำนักงาน ฯ   ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น