หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา   คณะครู  และรับทราบความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม   ณ  โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บิงชมพูเกมส์ ๒๐๑๗”

วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  “บิงชมพูเกมส์  ๒๐๑๗”   โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบิงชมพู   ณ  โรงเรียนบ้านดอนชมพู  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

มอบอาคารโดมอเนกประสงค์ และปรับปรุงอาคารเรียน

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโดมอเนกประสงค์  และปรับปรุงอาคารเรียน ในโครงการกลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต ๑

เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนจากอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลมหาราช

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาฯ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. และทีม ฉก.ชน.สพฐ. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากอุบัติเหตุทางถนน (รถบัส) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษาของนครราชสีมา ดูแลประสานงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  มีผู้ป่วย ๑๕ คน นักเรียนกลับบ้านได้ ๑ คน

ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕

วันที่  ๑๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว  สพฐ.”  ครั้งที่  ๕   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง   ประจำปี  ๒๕๖๐

อัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ณ  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลวงโยธวาทิตระดับประเทศและนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และจังหวัดนครราชสีมา 

ประชุมสร้างความเข้าใจกับพนักงานราชการและอัตราจ้างตำแหน่งครูรายเดือนฯ

วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมพนักงานราชการและอัตราจ้างตำแหน่งครูรายเดือนฯ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังฯ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต  ๑

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว  สพฐ.”  ครั้งที่  ๔     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
พร้อม
ด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑