หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. สัญจร จ.กำแพงเพชร ”

วันที่  ๑๓   ธันวาคม  ๒๕๖๐  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม   ร่วมประชุม  พุธเช้า  ข่าว  สพฐ.  สัญจร  จ.กำแพงเพชร ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย  เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อุดรธานี

 

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๑     ณ  สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประชุมการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค  ครั้งที่  ๖๗   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู  โดยมี  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 

พุธเช้า ข่าว สพฐ. สัญจร จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่  ๘   ธันวาคม  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม   ร่วมประชุม 
พุธเช้า  ข่าว  สพฐ.  สัญจร  จ.แม่ฮ่องสอน ” ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

 

ประชุมกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔

วันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่  ๑๔   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

มอบนโยบายและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พบปะผู้บริหารสถานศึกษา   ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร    เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์ นนท์พละ เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครนายก

วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ  นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  เดินทางไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.นครนายก

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายทอง  วิริยะจารุ  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    โดย  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นรองประธานกรรมการฯ    ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๗

วันพุธที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.” ครั้งที่  ๗   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑

วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ  นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย   เดินทางไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต ๑  ในการนี้  นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และนายพิเชษฐ์ นนท์พละผอ.สพป.นครนายก

วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต ๑  และนายพิเชษฐ์  นนท์พละผอ.สพป.นครนายก     ณ  โรงแรมรายาแกรนด์